Previous
Next
Previous
Next

RỐI LOẠN TÂM THẦN DO RƯỢU

Rượu làm suy giảm hoạt động của hệ thần kinh trung
ương, làm mất kiểm soát vỏ não. Số bệnh nhân rối loạn tâm thần
do nghiện rượu chiếm 1/3 số bệnh nhân tâm thần tại Viện sức
khỏe Tâm thần Trung ương.

Chi tiết »

RỐI LOẠN TÂM THẦN DO RƯỢU

Rượu làm suy giảm hoạt động của hệ thần kinh trung
ương, làm mất kiểm soát vỏ não. Số bệnh nhân rối loạn tâm thần
do nghiện rượu chiếm 1/3 số bệnh nhân tâm thần tại Viện sức
khỏe Tâm thần Trung ương.

Chi tiết »

Đặt lịch khám và Tư vấn